16 stora telekomoperatörer gick igår ut och krävde att amerikanska nätjättar som Google, Netflix och Facebooks moderbolag Meta är med och finansierar utrullningen av 5g och fiber i Europa, eftersom de står för en så stor del av trafiken i näten.

Google avvisar dock dessa krav och uppger att det är en tio år gammal idé som dessutom är dålig för konsumenterna. Europachefen Matt Brittin påtalar också att företaget redan investerar stora summor i infrastruktur. Det skriver nyhetsbyrån Reuters.

Uttalandena kommer inför att EU-kommissionen kommer att begära in feedback från telekom- och techbranschen under de kommande månaderna, innan de lägger fram ett lagförslag på området.

Brittin säger att idén som dök upp redan för tio år sedan, kan störa Europas nätneutralitet och den öppna internetåtkomsten.

”Att införa en 'avsändaren betalar'-princip är ingen ny idé, och det skulle upphäva många av principerna för ett öppet internet”, säger han enligt texten till ett tal som ska hållas vid en telekomkonferens, skriver Reuters.

”Dessa argument liknar dem vi hörde för tio eller fler år sedan och vi har inte sett någon ny information som skulle förändra situationen”, fortsätter han.

Han säger också att det kan han ha negativ inverkan på konsumenterna, särskilt i en tid av prisökningar.

Brittin säger vidare att Google, som bland annat äger Youtube, har gjort sin del för att göra det mer effektivt för telekomleverantörer, då de transporterat trafiken 99 procent av vägen och investerat miljontals euro för att kunna göra det.