Skogsnäringen blir sakta men säkert allt mer digital. Vi har tidigare skrivit om säljchefen som ville hjälpa landets skogsägare med en ny handelsplats. Nu har konsultbolaget Dizparc fått ett liknande, men samtidigt annorlunda uppdrag av Norra Skog ekonomisk förening.

Tillsammans med skogsbolaget har Dizparc utvecklat en digital handelsplats för skogsägare, där föreningens medlemmar ska kunna köpa och sälja emitterade insatser av sina skogsandelar. Identifieringen sker via mobilt bank-id.

Norra Skog har 27 000 enskilda skogsägare med ett samlat skogsinnehav på drygt 2,1 miljoner hektar skogsmark.

– Som skogsägarförening strävar vi ständigt efter att skapa värde för våra medlemmar. En digital handelsplats där våra medlemmar kan köpa och sälja sina emitterade insatser är ett bra sätt att göra emitterade insatser likvida för de medlemmar som vill sälja dessa och de medlemmar som vill ta del av framtida vinstutdelningar i form av insatsränta kan köpa emitterade insatser, säger Eva-Maria Ekström, som är finans- och inköpschef på Norra Skog.

För att säkerställa att handeln ska utföras korrekt samarbetar Norra Skog även med en extern part, Svensk Kraftmäkling, SKM, som har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva handel med finansiella instrument. Det är också SKM som efter varje handelsperiods slut matchar lagda köp- och säljorder enligt lagda kurser och belopp.

– Kul att få vara så delaktig under själva utvecklingsprocessen. Resultatet blev verkligen lyckat och våra medlemmar är vinnarna, säger Eva-Maria Ekström.

– Under projektgenomförandet så bedrevs allt utvecklingsarbete agilt, något som skapade trygghet för alla inblandade parter i projektet. Handelsplatsen är nu en fullt integrerad del av Norra Skogs webbplats och ett stort antal ordrar har redan hunnit registrerats. Ett riktigt spännande projekt med en spännande kund som är öppen för de möjligheter som digitaliseringen innebär, säger Anna Nabb, vd på Dizparc Umeå.