I det AI-direktiv som EU ska tillkännages i dag kommer privatpersoner och företag som lidit skada av tjänster eller produkter där AI – som drönare eller robotar – ingår enklare kunna stämma leverantörerna och begära ersättning för skador på liv, egendom, hälsa och privatliv på grund av fel eller försummelse, rapporterar Reuters.

Det skulle till exempel kunna gälla om man anser sig blivit diskriminerad i en AI-rekryteringsprocess.

Med de nya reglerna får de drabbade en mindre bevisbörda – det räcker med att de drabbade visar att skadan beror på att en tillverkare inte uppfyllt vissa krav och koppla detta till AI-teknik.

Innan det nya direktivet om AI-ansvar kan bli lag måste det dock få godkänt av EU:s länder och EU-parlamentet.