Runt årsskiftet köpte Qlosr Group Rg19, men även SBL Data, med kontor i Skara, Vänersborg och Vara samt med närvaro i Vänersborg, Uddevalla och Trollhättan.

Idag utökas Qlosrs västliga äventyr när man köper två bolag som främst ska stärka affärsområdet Säkra Utskrifter. Det handlar om de båda Ricoh IT-partnerbolagen Attaxera IT och Kontorsutrustning i Kristinehamn.

– Förvärven ger oss en bra bas med nöjda kreditstarka kunder i långa avtal med återkommande intäkter vilka vi kan förädla och vidareutveckla med våra paketerade standardiserade prenumerationstjänster, främst inom nät och drift. Vi kommer även hitta inköpssynergier via vår centrala inköpsfunktion i Göteborg, säger Qlosrs koncernchef Jonas Norberg, som ser fram emot att växa i både bekanta och nya städer.

– Med förvärven kan vi integrera kundbearbetningen i Västra Götaland tillsammans med Göteborg och med SBL Data med kontor i Skara, Vara och Vänersborg. Vidare får vi en helt ny marknadstäckning i Värmland med alla möjligheter det för med sig.

Prislappen för de båda bolagen landar på 64,8 miljoner kronor, där 40 miljoner är för Attaxera IT och 24,8 miljoner för Kontorsutrustning i Kristinehamn. Totalt har de förvärvade bolagen runt 20 anställda, och Qlosr uppger att nyckelpersonerna i respektive förvärv är bundna att arbeta kvar under överenskommen tid.

Johan Bjerhagen, styrelseledamot och förvärvsansvarig på Qlosr, sammanfattar den tydligt uttalade köpresan hittills:

– Med dessa två nya förvärv har vi nu genomfört totalt fyra förvärv i tredje kvartalet vilket gör att vi med marginal följer den utlagda förvärvsplanen som tidigare kommunicerats samtidigt som vi förbättrar ebitda-marginalen över tid. Sedan ett år har vi gått från att vara etablerade på tre orter i Sverige med cirka 60 anställda till att i nuläget vara etablerade på totalt tolv orter i Sverige inklusive Danmark med sammantaget ca 175 anställda.

För Qlosr handlar det med det senaste köpet om att stärka sig inom Säkra Utskrifter, och på de förvärvade bolagen kommenterar man ägarbytet så här:

– Vi har en stark ställning på vår lokala marknad, där produkter och tjänstepaketeringar gällande it-arbetsplats är starkt bidragande och där vi idag har avtal med några av regionens största kunder. När vi nu får tillgång till Qlosr Groups paketerade prenumerationstjänster samt logistik, konfiguration och inköpscenter i Göteborg så kommer vi ytterligare att stärka den positionen, säger Dan Larsson, som nu kommer vara Qlosrs vd i Kristinehamn.

– Vi har de senaste åren satsat på att utveckla vår it-leverans då våra större kunders krav på enkla, sömlösa prenumerationstjänster är tydliga. När vi nu blir en del av Qlosr Group ser vi att vi snabbt kan ta stora steg för göra fler affärer med nya kunder inom it-nära tjänster, säger Jan Utberg, som blir vd i Uddevalla och Skövde.