Göteborg Energis nuvarande outsourcingavtal med Tietoevry löper ut i december. I den nya upphandlingen var det Advania som valdes ut som outsourcingpartner.

Det nya avtalet innefattar it-infrastrukturtjänster vilket innefattar tjänsteområden, servicedesk och support, digital arbetsplats, datacenter, integration, publika molntjänster samt applikationsdrift som stöd till Göteborg Energis interna applikationsförvaltning. Avtalstiden är på sex år, med en option till förlängning upp till tio år.

– Advania möter mycket väl de komplexa krav Göteborg Energi har och kommer att bli en värdefull partner i vår fortsatta utvecklings- och digitaliseringsresa. Jag förväntar mig en stabil, effektiv och säker leverans med stort fokus på våra behov och ett produktivt partnerskap över hela avtalstiden, säger Anders Brännberg, it-chef på Göteborg Energi.

– Att vara nära våra kunder och erbjuda en flexibilitet som skiljer sig från andra aktörer i branschen är något vi alltid strävar efter. Det är väldigt positivt att Göteborg Energi är så tydliga med sina förväntningar på oss som ny outsourcingpartner och vi tar oss an detta uppdrag med stolthet och glädje, säger Advanias vd Tomas Wanselius.