En ny undersökning publicerad av cybersäkerhetsföretaget Trend Micro uppmärksammar att cyberkriminellas användning av deepfakes, förfalskad media med hög trovärdighet, fortsätter öka.

”Den ökande användningen av deepfake-attacker håller på ett signifikant sätt att omforma hotlandskapet för organisationer, finansiella institutioner, kändisar, politiker och även vanliga människor”, skriver Trend Micro i sin rapport.

Företaget konstaterar att allt som behövs för att börja använda i deepfakes i cyberattacker, i form av verktyg och bildresurser, är tillgängliga både på det öppna internet såväl som hemliga forum.

I dagsläget är vanliga deepfake-attacker att använda fabricerade bilder på kändisar för att locka offer att klicka på annonser, köpa bluffprodukter eller involvera sig i olika typer av investeringar. Men nu finns också fall där offer lurats genom videosamtal där angripare utgett sig för att vara en annan person genom deepfakes.

Enligt Trend Micro är fler och allvarligare attackformer att vänta. Deepfakes kan komma att bli ett förekommande element i de flesta typer av cyberattacker som finns idag.

Trend Micros rekommendationer för att hantera problemet är bland annat genom olika former av flerfaktorsautentisering. Organisationer skulle exempelvis kunna identifiera en person genom tre faktorer: Något personen har, något den vet och något som den är. Organisationers personal kan också tränas upp att upptäcka deepfakes. I det större perspektivet argumenterar Trend Micro för att betydande lagändringar behöva ske. Bland annat rörande hanteringen av biometriska data online. 

Läs också: Social manipulation – 7 exempel på nya trick som används idag