Affären är en av Ateas största utrullningar enligt konceptet hårdvara som tjänst hittills. Totalt handlar det om 56 000 enheter som Arbetsförmedlingen ska förse sina medarbetare med, från Ystad i söder till Haparanda i norr.

Av det är det 11 000 datorer medan övrig hårdvara är till exempel tangentbord, möss och USB-C-dockor. Totalt handlar det om leverans till 270 platser. En viktig del i utrullningen är också att kunna återvinna eller återanvända all använd utrustning. Här konstaterar Atea att Arbetsförmedlingens ambitioner och kring både den digitala arbetsplatsen och hållbara it-lösningar har varit högt ställda.

– Arbetsförmedlingen och Atea har tillsammans levererat beställd utrustning på drygt tolv veckor trots komponentbrist och pandemi. Det har varit extremt viktigt för oss att inte störa vår verksamhet. Själva processen att byta dator och därefter vara i drift igen på 20 minuter har varit ett mål som vi kunnat leva upp till, säger Lars-Johan Annerfors, leveransansvarig på Arbetsförmedlingen.

I samma veva som Arbetsförmedlingens medarbetare har fått sina nya enheter har förbrukad hårdvara och strömsladdar lämnats in via Ateas återtagstjänst Goitloop.

– För Arbetsförmedlingen är hållbarhetsarbetet viktigt. Vetskapen att det mesta av den utrustning som vi använder säljs och återbrukas, samt att den utrustning som vi köper in för framtiden inte bara är snabbare, bättre och säkrare utan också är mer energieffektivare än tidigare. Utöver det får vi möjlighet att mäta hur mycket transporter vi genomför så att vi kan minska våra koldioxidutsläpp vid framtida utbyten, säger Lars-Johan Annerfors.

– Detta har varit ett betydelsefullt samarbete för Atea, inte minst när det handlar om ett samarbetsprojekt som både innehåller volym och högt uppsatta hållbarhetsmål. Det kompletta återtaget av it-utrustning går helt i linje med hur vi vill arbeta med alla våra kunder. Samtidigt är det vad som krävs för att hållbarhetsarbetet ska integreras i hela verksamheten och bidra för att nå de nationella miljömålen och de globala hållbarhetsmålen, säger Joakim Wellmar, regionchef Stockholm på Atea Sverige.