Boverket har valt att ersätta sitt tidigare samarbetsverktyg Skype for business med den molntjänst för digitalt samarbete som Redpill Linpro tagit fram för att vara ett nordiskt alternativ till Microsoft Teams. Den upphandling som genomförts är en förnyad konkurrensutsättning på Kammarkollegiets ramavtal för programvarulösningar.

Den tjänst som Boverket upphandlat är bland annat byggd på samarbetsverktygen Nextcloud, Jitsi meet, Rocket.chat och Collaboard. Verktygen paketeras av Redpill Linpro och levereras som en molntjänst från bolagets nordiska moln. Öppen källkods-molntjänsten finns också med på den lista som Esam tagit fram som alternativ till de amerikanska molntjänsterna.

Vd Henrik Gavelli säger att det nya avtalet är speciellt, eftersom det är ett genombrott för paketeringen.

– Det är första gången som hela paketeringen levereras. Vi har sålt delar av det flera gånger tidigare, men det här är det första riktiga köpet av alla delarna, säger han.

Molntjänsten, som ska användas av myndighetens 270 anställda, innefattar videomöte, chatt, fildelning och dokumenthantering.

Johan Bernhardsson, som är ansvarig för Redpills affärsområde Digital Workplace, hoppas att Boverket ska bli en föregångare för flera aktörer inom offentlig sektor.

– Boverket går från planering till action och har som en av de första myndigheterna i Sverige upphandlat en digital samarbetsplattform baserat på den gedigna kartläggning som arbetsgruppen inom Esam presenterade i somras. Vi vet att många inom offentliga sektorn i Sverige följer detta projekt som mot bakgrund av regulatoriska skäl är i behov av att arbeta med lösningar där huvudägaren har juridiskt säte i Europa, säger han.