Kreditinstitutet Moodys, som säljer värderingar av risk i olika typer av investeringar, pekar nu ut kritisk infrastruktur som el, gas och vatten samt sjukhus som de sektorer som innebär mycket hög risk om de utsätts för en cyberattack, rapporterar The Register.

Moody förtydligar att risken i dessa sektorer inte nödvändigtvis beror på svag cybersäkerhet, utan att en attack mot dem kan få en multiplicerad effekt över ekonomin. Exempelvis kan en cyberattack mot en elleverantör påverka betydligt mer än bara elleverantören. Ju större systemisk roll något har och ju större dess digitala exponeringsyta är desto större är attackrisken.

Sektorer med hög risk är sedan, enligt Moodys, banker, teknik, telekom och olje- och gasindustrin. Avancerade ekonomier, utvecklingsländer, regionala och lokala myndigheter, tillverkning, butiksförsäljning och integrerad oljebolag ska innebära en medelrisk. Sektorer för strukturerade finansiella produkter, fastigheter, gruvor och allmännyttiga bostäder bedöms ha låg risk.

Läs också: Därför ökar insiderhotet i hybrida arbetsmiljön – "anställda inte lika vaksamma"