Den senaste utbyggnaden, som sker i Sätra i södra Stockholm, görs i samarbete med fastighetsbolaget Fastpartner. Den första etappen av bygget påbörjas nu under tredje kvartalet, och kommer resultera i ett datacenter på 4000 kvadratmeter i två plan.

Anläggningen kommer enligt Conapto att designas för att kunna hantera kundanpassade lösningar för redundans och densitet. Och bolaget poängterar att det ska byggas hög säkerhet, datorhallar i skyddsklass 3, 100 procent förnybar el samt värmeåtervinning till fjärrvärmenät.

– En milstolpe i Conaptos historia där vi fortsätter utveckla vårt erbjudande kring hållbar, säker och flexibel colocation i Stockholm. Med denna utbyggnad kan vi erbjuda en av de största datacentercampus på södra sidan med en total kapacitet om 24 MW och 10 000 kvadratmeter datacenteryta, säger Conaptos vd Håkan Björklund, som betonar vikten av energisatsningen.

– Lägg till vårt fokus på 100 procent förnybar energi, återvinning av restvärme till fjärrvärmenätet samt hög säkerhet med skyddsklass 3 och vi har ett mycket attraktivt erbjudande för både svenska och internationella bolag som behöver datacenterkapacitet i Stockholm.

Tidsplanen för den etapp som just inletts är att man ska kunna erbjuda kunder inflyttning om exakt ett år, den 4 oktober 2023. Och på Fastpartner ser man också fram emot bygget.

– Det här är andra gången som vi investerar i ett datacenterprojekt och det som verkligen fick oss intresserade av just detta projekt är de miljömässiga aspekterna. Fastighetsbranschen har under många år jobbat med hållbarhetsfrågor men här kan vi konkret få vara med och tillföra något då vi med värmeåtervinning kommer kunna värma upp cirka 8 000 bostäder i området. Det i tillägg till att just datacenterbranschen är i starkt tillväxt gör det här till ett av våra mest spännande projekt, säger Sven-Olof Johansson, vd och ägare på Fastpartner.