Cloudflare låter meddela att företaget är först ut med att erbjuda kryptering som ska vara tillräckligt stark för att kunna stå emot attacker från framtida kvantdatorer.

Krypteringslösningarna i fråga kallas för X25519Kyber512Draft00 och X25519Kyber768Draft00 och utgör grunden för en ny standard som kommer att implementeras 2024.

Genom att kombinera Kyber512 och Kyber768 med den nuvarande krypteringslösningen X25519 ska eventuella buggar inte äventyra säkerheten.

Vill du veta mer om de nya krypteringslösningarna kan du ta del av en utförlig beskrivning på The Cloudflare Blog.