Detta enligt den nya rapporten Global AI Software Forecast 2022 från analysföretaget Forrester.

I denna visas att satsningarna på AI ökade rejält under pandemin och att det tillkommit flera nya utvecklingsbolag inom AI som börjat tillhandahålla sina program.

Investeringarna i AI-mjukvara väntas fördubblas från 2021 då de låg på 33 miljarder dollar till 2025 då de väntas landa på 64 miljarder dollar.

Under de kommande två åren ligger den årliga tillväxttakten på 18 procent – vilket alltså innebär att AI-programmen växer 50 procent snabbare än den totala programvarumarknaden.

I rapporten konstateras också att det görs kraftiga investeringar i realtidsövervakning och på andra områden inom cybersäkerhet för att möta den allt mer komplexa hotbilden som olika organisationer står inför.

Det är också inom cybersäkerhet som användningen av AI växer allra snabbast.

William Dahlgren, som är analytiker på Forrester i Sverige, säger i en kommentar till rapporten:

– I Norden finns många privata företag som tillämpar AI vilket stimulerar och inspirerar andra länder i Europa att satsa ännu mer på AI. I det globala indexet för statliga myndigheters AI-beredskap under 2021 ligger Sverige, Norge, Danmark och Finland bland de 15 länder som har högst beredskap att använda AI inom offentliga tjänster.

Geografiskt är Kina ledande i Asien inom AI-program med 24 procent av investeringarna, vilket motsvarar totalt 9,6 miljarder dollar under 2022. Värt att notera är också att Kina väntas överträffa resten av världen när de investerar 16,6 miljarder dollar i AI fram till 2025.

I Europa väntas investeringarna landa på 7,3 miljarder dollar 2022, och där är det Tyskland som har ledartröjan med investeringar på 2,4 miljarder dollar följt av Storbritannien med 2,3 miljarder.

Dock är företag i USA ledande inom AI-användning, enligt rapporten, och där har också de största privata AI-investeringarna gjorts.