Enligt Googles senaste insynsrapport har företaget tagit bort sex miljarder länkar från sin sökmotor av upphovsrättsliga skäl sedan 2012.

Antalet organisationer som har agerat å upphovsrättsinnehavares vägnar är 333 253, varav de fyra mest flitiga är Rivendell, BPI (British Recorded Music Industry) Ltd, MG Premium Ltd och Remove Your Media LLC.

I rapporten får vi även ta del av ett antal exempel där Google inte valt att plocka bort länkarna i fråga, däribland ett fall där en representant för en kyrka gjorde en upphovsrättsanmälan om användningen av ett foto från kyrkans hemsida i en artikel som kritiserar kyrkan.

Det bör i sammanhanget nämnas att det finns andra sökmotorer än Google Sök och dessa gör så klart egna bedömningar om vilka länkar som ska tas bort.