Apollo har nu visat upp Apollo GraphOS, en molnbaserad plattform för att bygga, koppla och skala upp supergrafer. Företagets tanke är att plattformen ska användas för att skapa ett nätverk av data, mikrotjänster och digitala möjligheter.

GraphOS erbjuder modulär arkitektur för att koppla data och tjänster via supergrafen. Bland nyckelfunktionerna syns:

  • Molnförvaltad eller självförvaltad routing för supergrafer med inbyggd federering. 
  • Möjligheter som live-förfrågningar och edge caching. 
  • Tillförsel av en central informationskälla för scheman och leveranspipa för ändringar. Utvecklare kan därmed hållas uppdaterade kring förändringar.
  • Säkerhet och styrningsverktyg. Användare kan kontrollera tillgången till en supergraf.
  • CI/CD-observerbarhet.
  • Samarbetsverktyg.

GraphOS kommer längre fram också göra det möjligt att länka supergrafer bortom en organisations brandvägg.

Läs också: Har du koll på Tor och Darknet? Här är en inblick i internet mörkare sida