Det nya programmet har fått namnet Refugees in Tech, och är sex månader långt. Det innefattar en teoretisk techutbildning och traineeprogram. Just nu pågår pilotfasen, där kvinnor som har flytt från Ukraina valts ut för att delta.

För Microsoft är det också ett sätt att möta kompetensbristen, samt ett sätt att bemöta att det finns en underrepresentation av kvinnor inom branschen. På svenska Microsoft är det Microsoft Reactor, som är it-jättens mötesplats för utvecklare, studenter och startup-bolag, som tillsammans med rekryteringsföretaget Auxilirec siktar på erbjuda flyktingar en möjlighet att skola om sig till en karriär inom tech.

– Bristen på yrkesverksamma inom techbranschen är ett allvarligt hot mot Sveriges digitaliserings- och innovationstillväxt, precis som bristen på mångfald, säger Thomas Floberg, vice vd och operativ chef för Microsoft Sverige.

– Som en ledande techaktör i Sverige ser därför vi det som vårt ansvar att driva den omställning vi vill se. Jag är glad att vi kommer kunna erbjuda programdeltagarna en chans till en karriär inom tech och i förlängningen förhoppningsvis även en chans att känna sig som en del av det svenska samhället.

Till pilotomgången av Refugees in Tech-programmet har 16 kvinnor mellan 20 och 45 år som flytt kriget i Ukraina valts ut. De enda krav som finns för att delta i programmet är att personerna ska kunna engelska och inneha grundläggande datorkunskaper. Planen framöver är att bredda deltagarurvalet så att det även innefattar män och personer från andra länder.

Under de första tre månaderna kommer deltagarna bland annat utbildas i webbutveckling som av molnrådgivare Korey Stegared-Pace på Microsoft Reactor. Därefter väntar traineejobb på en rad olika företag med väletablerade it-avdelningar.

– Som globalt bolag arbetar vi aktivt för att tillgängliggöra tekniska resurser och utbildningsmöjligheter för alla runt om i världen. Därför är vi stolta över att samarbeta med Microsoft Sverige och Auxilirec där vi genom Refugees in Tech tillsammans banar väg för en mer diversifierad techbransch, säger Jennifer Ritzinger, chef för Next Generation Experiences-teamet inom Cloud and AI Engineering på Microsoft, som ansvarar för Reactor-programmet.

På Auxilirec samarbetar man också med Arbetsförmedlingen och ett flertal kommuner, och det är de som ansvarar för deltagarurvalet i Refugees in Tech. Företaget grundades utifrån idén om att alla förtjänar möjligheten till arbete och försörjning, trots bakgrund, erfarenhet och utbildning.

– Utbildning är ett av de viktigaste stegen för lyckad integration, och detta program som vi har skapat tillsammans med Microsoft kommer bidra till stor samhällsnytta. Med detta projekt hjälper vi inte bara individen att bli självförsörjande och integrerad, utan det är en vinning för hela samhället. Vi vill tillsammans med Microsoft lägga grunden för fler företag att se det stora värdet i mångfald och integration, säger Auxilirecs grundare och styrelseordförande Tomas Mehari.