Forskare på St George’s, University of London (SGUL) har tagit fram en uppsättning AI-algoritmer som bland annat kan användas för att upptäcka diverse hjärtsjukdomar i ett relativt tidigt skede.

Algoritmerna har skapats utifrån två databaser med fler än 70 000 fotografier på näthinnor, vilket gör att de kan användas för att slå fast om en patient löper risk att dö av hjärtsjukdomar inom de närmsta fem åren.

Som vanligt i dessa sammanhang återstår dock en hel del arbete att utföra innan tekniken kan tas i bruk, dessutom behöver den godkännas av berörda myndigheter.

Vill du veta mer i ämnet kan du ta del av en uppsats med titeln Artificial intelligence-enabled retinal vasculometry for prediction of circulatory mortality, myocardial infarction and stroke som publicerats av British Journal of Ophthalmology.

Läs mer: AI-undersökning av din röst kan avslöja dolda sjukdomar