Inera är ett aktiebolag som ägs av regioner, kommuner och SKR Företag, och har som uppdrag att skapa förutsättningar för att digitalisera välfärden genom att förse ägarna med gemensam digital infrastruktur och arkitektur.

Bolaget är sedan kund till Iver, och nu har samarbetet utökats med leverans av infrastruktur och tjänster inom public key infrastructure, PKI, vilket möjliggör säker elektronisk kommunikation, autentisering och signering genom processer och infrastruktur som använder sig av publika och privata nycklar och certifikat.

– Inera har under ett par år arbetat med att ta fram en helt ny lösning för identifieringstjänsten SITHS, där vi tillsammans med Iver och deras specialister har etablerat en ny PKI-infrastruktur som håller den säkerhetsnivå som krävs för denna typ tjänst. Vi känner oss trygga med lösningen som är framtagen och ser fram emot att med stöd av våra leverantörer kunna lansera tjänsten under första halvåret 2023, säger Dan Bergvall, sektionschef för infrastrukturtjänster på Inera.

– Dessa tjänster kräver såväl specialistkompetens som förmågan att uppfylla de högsta krav på informations- och cybersäkerhet som finns på outsourcingmarknaden. Att vi har vunnit Ineras förtroende inom även detta område är vi väldigt glada för och vi kommer nu fokusera på att leverera tjänsterna med den höga nivå av informations- och cybersäkerhet som är avtalad och nödvändig för samhällskritiska tjänster, säger Ivers vd Carl-Magnus Månsson.