Boston Dynamics, Agility Robotics, ANYbotics, Clearpath Robotics, Open Robotics och Unitree Robotics har alla undertecknat ett öppet brev där de skriver att de anser ”att det innebär nya skaderisker och allvarliga etiska frågor att lägga till vapen till robotar som är fjärrstyrda eller autonomt styrda, allmänt tillgängliga för allmänheten och som kan navigera till tidigare otillgängliga platser där människor bor och arbetar”.

Därför lovar gruppen att de inte ska använda sina avancerade robotar eller sin mjukvara för att ”möjliggöra avancerad robotik som vapen, och vi kommer inte att stödja andra att göra det”.
 Det handlar alltså inte om sådana robotar som stater utvecklar och använder utan om de kommersiella robotar som dessa leverantörer erbjuder.

Gruppen hänvisar till att allmänheten oroas av ett fåtal personers provisoriska försök att använda kommersiella robotar som vapen.

Och om robotar används som vapen skadar det också förtroendet för tekniken och det kommer att skada de möjligheter som robotar skapar i samhället anser tillverkarna.

De skriver också att den utfästelse de nu gör inte är tillräckligt och de uppmanar beslutfattare att också arbeta för att förhindra att robotar inte missbrukas.

Läs också: Robothunden Spot försågs med vapen – kritiseras av tillverkaren
Amerikansk militär testar beväpnade robothundar