Google Cloud som är världens tredje största leverantör av molninfrastruktur, efter AWS och Microsoft, meddelar i dag att de är på gång med en ny molnregion i Sverige för att ”stödja landet hållbarhet, digitala transformation och för att möta det växande behovet av molntjänster både lokalt och i världen”. Det uppger företaget i ett uttalande.

Eva Fors, Nordenchef på Google Cloud, säger till Computer Sweden att de med den nya regionen vill föra sina innovationer inom områden som AI, maskininlärning, säkerhet och så vidare, närmare de lokala kunderna.

– Sverige är en prioriterad marknad för oss, antalet kunder växer och vi vill kunna leverera molntjänster härifrån. Det är för att möta regelefterlevnad som lokala kunder har, för att minska latensen (fördröjning) och i slutänden att kunna vara med och driva den digitala transformationen.

– För kunder med särskilda krav på regelefterlevnad, som inom finansiell sektor eller hälso- och sjukvård, är det väldigt viktigt att kunna köra molntjänster från specifika regioner.

Google Cloud har idag 35 molnregioner runtom i världen. Med dessa förser de lokala kunder med lagring och andra molnbaserade tjänster. I Sverige arbetar företag som Spotify, Telia, SEB, H&M och startupbolaget Einride med de här molntjänsterna.

Eva Fors drar en parallell till Finland där Google öppnade ett datacenter 2011, varifrån man levererade konsumenttjänster, och sedan 2018 startade de en molnregion där i det datacentret. Över 90 procent av elen de använder där är förnyelsebar och det ser de som ytterligare en konkurrensfördel, säger hon.

Äger mark i Dalarna

Ända sedan Google köpte mark i Horndal Dalarna har det spekulerats i om företaget ska öppna en molnregion i Sverige och därmed bygga datacenter på den inköpta marken. Om den nya regionen innefattar datacenterbygge har de dock inte fattat beslut om än, säger Eva Fors. Det kan också handla om att de går via partner.

– Det här beskedet innebär inte nödvändigtvis att vi kommer att bygga datacenter. Det vi annonserar är att vi ska tillgängliggöra Google Cloud-tjänster från Sverige. Nu ser vi över på vilket sätt vi kommer att tillhandahålla de här tjänsterna, om det är via Googles egen infrastruktur eller genom ett tredjepartssamarbete.

Huruvida Google har avtal med någon datacenterleverantör vill Eva Fors dock inte kommentera. 
Inte heller vill Google Cloud i dag berätta exakt när de här tjänsterna ska börja säljas i Sverige.

– Det kommer att utkristallisera sig under de närmaste månaderna, säger Eva Fors. Vi ser över planeringen just nu, och vi kommer att kunna komma med ett mer specifikt besked de närmaste månaderna.

Det är hård konkurrens i molnet. AWS, Microsoft och Google Cloud dominerar molnmarknaden i världen och de två förstnämnda har redan datacenter i Sverige. Vad har Google Cloud som särskiljer er gentemot de bolagen?

– Vi ligger långt framme när det gäller att kunderna ska kunna använda sina data så effektivt som möjligt, med hjälp av AI och maskininlärning. Sedan har vi en infrastruktur som är öppen, och det underlättar när man jobbar med flera molnlösningar, sedan har vi våra samarbets- och säkerhetslösningar och vi anser oss också ha det grönaste molnet där vi kommit längst i hållbarhetsarbetet.