Det finns tre faktorer som påverkar tillväxten i säkerhetsinvesteringar, konstaterar analysföretaget Gartner i en ny rapport.

Den första är hybrid- och distansarbetet. Den andra är övergången från virtuella privata nätverk, VPN, till zero trust network access, ZTNA. Den tredje är skiftet mot molnbaserade leveransmodeller.

– Pandemin accelererade hybridarbetet och skiftet till molnet, vilket ger informationssäkerhetscheferna utmaningen att säkra ett allt mer utspritt företag, säger Ruggero Contu, analytiker på Gartner.

Den moderna informationssäkerhetschefen, Ciso, måste fokusera på en växande attackyta som skapas av digitala transformationssatsningar som molnet, IOT, distansarbete och tredjepartsintegration i infrastrukturen, säger han vidare.

– Efterfrågan på tekniker och tjänster som molnsäkerhet, applikationssäkerhet, ZTNA och hotintelligens har ökat eftersom man måste tackla nya sårbarheter och risker som uppstår från denna exponering.

Investeringarna i produkter och tjänster för informationssäkerhet och riskhantering väntas växa med 11,3 procent för att uppgå till 188,3 miljarder dollar globalt 2023. Starkast tillväxt har molnsäkerheten.

När det då gäller de tre drivande faktorerna, konstaterar Gartner följande:

Hybridarbetet: Organisationer försöker nu skapa säkra arbetsmiljöer från hemmet och detta kommer att gynna tekniker som webbapplikationsbrandväggar, åtkomsthantering, plattformar för slutpunktsskydd och säker webbgateway.

ZTNA: Det snabbast växande segmentet inom nätverkssäkerhet, drivet av en ökad efterfrågan på zero trust-skydd för distansarbete, men även för kontorsarbete.

Molnbaserade leveransmodeller: Som en följd av multicloudmiljöer står många organisationer inför ökade säkerhetsrisker, och detta kommer att resultera i en push mot molnsäkerhet.