Det är Borås Tidning som skriver om neddragningarna, som totalt ser ut att beröra cirka 25 personer.

Först handlade det om att Netonnet ska organisera om sin kundtjänst genom att lägga ut de delar som hanterar inkommande samtal via telefon och chatt på en annan aktör. I samband med det har kedjan lagt ett varsel om uppsägning och fackliga förhandlingar pågår.

– Av respekt för den processen kan vi i nuläget inte säga exakt hur många som berörs, men det handlar om cirka 10-15 personer. Vi kommer nu att göra vårt bästa för att stötta de som berörs i den här processen, säger pr- och kommunikationschef Kristina Wärmare till Borås Tidning och kommenterar även hur man ska jobba med kundtjänsten framöver.

– Vi kommer även fortsättningsvis att äga och driva kundservicefrågorna internt eftersom det är vi som är experterna på vår affär och våra kunder. Internt kommer vi att arbeta med att stötta den partner vi har valt att outsourca till, hantera inkommande e-post och dessutom hantera lite mer komplexa kundserviceärende.

Men det är inte de enda neddragningarna kedjan ska göra. Netonnet meddelar också att man behöver anpassa kostnaderna i ett utmanande läge, och i samband med det beskedet framkommer det att det handlar om ytterligare tio personer som varslas om uppsägning.

Vd Susanne Holmberg säger till Borås Tidning säger att man vill anpassa sina kostnader på en utmanande marknad i ett oförutsägbart omvärldsläge.

– I den här processen har vi sett över samtliga kostnader och som en del av det ser vi att det är nödvändigt att göra nedskärningar på tjänstemannasidan på vårt huvudkontor, säger hon till Borås Tidning.

Kedjan har nyligen infört ett anställningsstopp, och eftersom en del vakanta tjänster inte tillsatts har man även gjort en besparing där.

– Tack vare det så har vi minimerat effekten på befintligt anställda, och totalt är det därför cirka tio medarbetare eller strax därunder som påverkas, utöver de aviserade förändringarna på kundservice, säger Susanne Holmberg.