Flera EU-länder vill att unionens planer på att finansiera framtida chipptillverkning inom regionen även ska gälla för dagens chipptillverkning, enligt ett dokument som Reuters tagit del av.

De tidigare framlagda planerna är tänkta att minska EU:s beroende av chipptillverkare i Asien och USA genom att skapa nya moderna fabriker som ska vara de första av sitt slag inom EU.

Än så länge har planerna inte röstats igenom. EU:s ambassadörer kan komma att presentera en gemensam position i december, varpå förhandlingar därefter kan ta vid med EU:s lagstiftare.

Läs också: Europeiska prisjämförelsetjänster kräver att EU ökar pressen på Google