Cloud Security Alliance (CSA) har skickat ut en ny rapport med titeln Understanding Cloud Data Security and Priorities som tyder på att det finns en stark oro för hur det står till med säkerheten i molnet.

Enligt rapporten är det endast 4 procent av de tillfrågade it- och säkerhetsexperterna som anser att data som lagras i molnet är tillräckligt skyddat, vilket innebär att 96 procent är oroliga för säkerheten.

Många av de svarande uppger även att det är svårt att hålla koll på filerna som sparas i molnet, något som innebär att det finns en risk för att viktig information hamnar på villovägar.

Avslutningsvis räknar 62 procent av de svarande med att deras företag eller organisation drabbas av en dataläcka under det kommande året, medan endast 8 procent anser att det är väldigt osannolikt.