En ny undersökning från Internationella arbetsorganisationen, ILO, visar på att under det senaste året har 67 procent av de svarande kvinnorna upplevt att de är underbetalda i förhållande till sina manliga kollegor. 33,1 procent tyckte att de i dagsläget inte hade lönen som de förtjänade, rapporterar Techcrunch.

Av de svarande kvinnorna ska 49,5 procent upplevt sexism på arbetet och 70 procent upplevde att de behövde jobba hårdare för att bevisa sig på grund av sitt kön. 53 procent svarade att de upplevde att deras arbetsplatser gjorde ett godkänt jobb med att försöka bekämpa ojämställdhet. 24 procent upplevde att könsration håller på att bli mer balanserad inom teknikindustrin.

Bland de svarande kvinnorna har 62 procent upplevt en press gällande att behöva välja mellan karriär och familj.

Undersökningen har distribuerats via mejl till medlemmar i Web Summit Women in Tech och baseras på 340 svarande. Majoriteten av de svarande är mellan 25 och 44 år och över 78 procent av dem var baserade i Europa.