Sverige har fått en ny regering och nu inleds en ny mandatperiod i en tid av stora utmaningar för Sverige och omvärlden. Det är i detta skede viktigare än någonsin att regeringen har siktet inställt på framtiden och möjliggör för en hållbar och stark digital utveckling. Om vi ska klara konkurrenskraften, säkerheten, jobben och välfärden och samtidigt ställa om till ett mer hållbart samhälle, behöver Sverige en betydligt mer ambitiös och sammanhållen tech- och digitaliseringspolitik. Dessvärre ser vi inte att statsministerns regeringsförklaring signalerar detta.

Digitaliseringens betydelse saknas mer eller mindre helt i regeringsförklaringen. Likaså en uttalad digitaliseringsminister med ett samlat grepp och ansvar för tech- och digitaliseringspolitiken.

Som land har vi unika och goda förutsättningar att leda den digitala omställningen och ta vara på dess potential. Tech är en ny bas för svensk ekonomi och dess bidrag till BNP har vuxit med hela 1300 procent sedan 1981. Techsektorn är med andra ord väldigt betydelsefull för svensk ekonomi, men också för enskilda människors vardag, för välfärden och för klimatomställningen. Men samtidigt som tech har en stark position i Sverige, finns det flera länder som springer snabbare.

Det duger med andra ord inte att leva på gamla meriter. Avsaknaden av en uttalad digitaliseringsminister och en tydlig tech- och digitaliseringspolitik är oroande.

Det här är en artikel från Computer Sweden Opinion Vill du också tycka till om något? Så här gör du. »

I Techsveriges rapport ”En techagenda för Sverige” listar vi 37 förslag inom 10 områden som gemensamt syftar till att göra Sverige till en världsledande technation.

Här är våra viktigaste utmaningar och medskick till den nya regeringen:

Erik Slottner, civilminister (Not: i skrivande stund är dock ansvarsfördelningen för området ej fastställt): Säkerställ att alla i Sverige har tillgång till snabb och säker uppkoppling och återta positionen som EU:s ledande mobilnation.

Mats Persson, utbildningsminister: Techkompetensen behöver säkras genom riktade insatser för att minska kompetensbristen både på kort och lång sikt.

Jakob Forssmed, socialminister: Ta ett samlat och kraftfullt grepp om digitaliseringen inom vård och omsorg och accelerera utvecklingen.

Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister: Växla upp användningen av tech i klimatomställning i syfte att uppnå Sveriges klimatmål.

Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar: Stärk informations- och cybersäkerheten så att vi fullt ut kan tillvarata digitaliseringens möjligheter under trygga och säkra förutsättningar.

Ebba Busch, näringsminister: öka näringslivets konkurrens- och innovationskraft genom att omsätta och använda ny teknik såsom AI, IoT och 5G.

Och sist, men inte minst, Ulf Kristersson, statsminister tillsammans med Erik Slottner, ansvarig minister för digitaliseringsfrågor: Ert samlade fokus bör vara på att säkerställa att det politiska engagemanget höjs så att digitaliseringen går som en röd tråd genom hela regeringen och att varje enskilt statsråd har ett tydligt digitaliseringsuppdrag.

Låt oss återta tronen som världens bästa technation, inte bara för branschens bästa utan för hela Sveriges bästa. ”En techagenda för Sverige” är techbranschens bidrag till att skapa ett större engagemang och en mer ambitiös digitaliserings- och techpolitik under mandatperioden. Regeringen – med Ulf Kristersson och Erik Slottner i spetsen – det är nu upp till bevis. Techbranschen står redo att bidra på alla sätt vi kan.

Per Wallentin, styrelseordförande Techsverige
Åsa Zetterberg, förbundsdirektör Techsverige