I juni meddelade Visma att man ville renodla sin verksamhet, eftersom man numera enbart vill ha fokus på molnet. Det innebar att it-konsultdivisionen knoppades av till riskkapitalbolaget CVC Capital Partners.

Under nytt ägarskap har konsultdivisionen successivt byggt upp sin nya organisation, och när bolaget idag sjösätts på allvar har man även ett dagsaktuellt namn, Twoday.

Idag har Twoday cirka 2 200 anställda i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Litauen, och omsätter runt 3 miljarder kronor, med huvudkontor i Danmark.

Vill växa i Sverige

Den svenska delen, som har drygt 230 anställda och en omsättning runt 350 miljoner kronor, består av det som tidigare hette Visma Consulting, Visma Bwise och Trimma, och utgör faktiskt det minsta landet. Men det ska det bli ändring på, enligt Sverigeansvarige Richard Börjesson, som betonar att Sverige i egenskap av den största marknaden i Norden, också är en viktig spelplan för den tillväxt man ser framför sig.

– Ambitionen är att tredubblas omsättningsmässigt på fyra år. Det gäller hela Norden men vi kommer också gå in i nya marknader. Där är Benelux ett intressant alternativ eftersom divisionen har varit verksam där tidigare, säger han och lovar att vi kommer få höra mycket av Twoday i Sverige också.

– Det kommer bli en hel del förvärv, inte minst på den svenska marknaden, där vi ser stora möjligheter att växa eftersom det är den största nordiska marknaden.

Vad letar ni efter?

– Konsultverksamheten kommer växa mer än produktsidan. Områden vi tittar på som är extra intressanta är till exempel ux och design och innovationsprojekt. Och Microsofts molnlösningar är också ett intressant område, så här kommer det absolut hända saker framöver.

Egen identitet

Twoday består alltså inte bara av en ren konsultaffär. De två produkterna Ciceron och Insikt, som tidigare varit en del av Visma Consulting och Trimma, är också viktiga ingredienser i den nya koncernen. Richard Börjesson säger att det har varit bra för bolaget att bryta sig loss med en ny ägare.

– Visma har varit en ganska trygg hamn, men nu går Visma ut med ett annat budskap, så båda parter såg att det var bättre för den konsultintensiva verksamheten att kunna skapa en egen identitet, säger han och lyfter framför allt den del som han tror kommer att tjäna mest på att vara fristående.

– För att kunna växa är vi beroende av att rekrytera. Synlighet har varit utmanande som en del av Visma, inte minst i Sverige där Visma Spcs är så starka. Det är en enorm fördel med eget varumärke och en egen identitet.

Richard Börjesson låter också mycket nöjd med den nya ägaren, och lyfter särskilt det program som man tagit fram tillsammans med CVC som en nyckel i rekryteringsarbetet..

– Vi kommer att erbjuda ett investeringsprogram till alla anställda, ett program som innebär att alla anställda ska kunna vara delägare på samma sätt som CVC. Det har varit en viktig del av dialogen med den nya ägaren. Utmaningen är inte nya affärer utan det är att växa personellt. Där är det viktigt att sticka ut med vårt investeringsprogram.

Nöjd med namnet

Den konkurrens som väntar för Twoday ser lite olika ut beroende på vilken del av bolaget det handlar om. Konsultdelen kommer naturligtvis tampas mot andra nordiska konsultbolag. Här anger Richard Börjesson danska Netcompany, men även svenska HiQ och Knowit som exempel.

– Det är hela det gänget som omsätter runt en miljard på konsultsidan, säger han och utvecklar med vilka produktdelen kommer att möta.

– När det gäller Ciceron och offentlig sektor på produktsidan är det till exempel Addnode Group som har liknande produkter, medan Insikt möter svenska bolag som Hypergene och Mercur.

Idag lanseras också namnet Twoday, och det är ett namn som Sverigechefen låter nöjd med.

– Att ta fram ett namn i Norden idag är svårt. Med Twoday lyfter vi både siffran två, och idag. Två är ett sätt att signalera att vi jobbar tillsammans när vi är nära kunden, och det tidsbundna i idag att vi levererar på utsatt tid, säger Richard Börjesson.