Utvecklingsteamen i organisationerna är fortfarande i alldeles för hög grad bara en produktionsresurs och ägnar sig för mycket åt vad som kan liknas vid serietillverkning inom industrin. Men modern systemutveckling handlar om innovation och om att bidra med nya saker i samspel med kunden. Det menar Martin Rosenqvist, konsultchef på Tretton37, som nu vill sprida ett koncept som på kort tid gjort stort avtryck i USA.

Efter agil systemutveckling menar han att den nya trenden empowered product teams, EPT, mer ringar in vad modern systemutveckling handlar om.

Det här är steget efter agilt, säger han, och det handlar om att möjliggöra för utvecklingsteamet att påverka det de bygger och att själva komma med innovativa lösningar.

Tvärfunktionella team

Själva modellen är utarbetad av utvecklingsgurun Marty Cagan och den innefattar tvärfunktionella team som består av såväl produktchefer, designers och utvecklare. Vad den innebär är att teamet får betydligt större ansvar för produkten än vad som brukar vara fallet i dag.

– Jag var med tidigt då agilt och Scrum kom till Sverige. Man skulle ha tvärfunktionella team, men det blev egentligen bara ett sätt att trimma produktionen. Det här har vi blivit väldigt bra på, men det räcker inte längre.

– Som det är i dag matas högutbildade ingenjörer med listor som måste göras, men själva jobbet är inte tillräckligt tillfredsställande för många. De är ofta mer sugna på att jobba med open source-projektet de håller på med på fritiden, eftersom de har större möjlighet att påverka där.

Martin Rosenqvist exemplifierar med ett case: Ett bolag han tidigare jobbade hos skulle utveckla ett internt produktivitetssystem. Ledningen bestämde vilka funktioner som skulle byggas. Utvecklingen gick igång hos teamet som skulle implementera produkten. När utvecklingsteamet byggt produkten precis enligt specifikation insåg de att den inte kunde användas på någon annan avdelning än just hos den med chefen som beställt den.

– I stället började teamet experimentera och möjliggjorde en skalning som innebar att den passade hela bolaget i stället. Det är så innovativ systemutveckling enligt EPT-konceptet fungerar, säger han.

Närmare kunden

Han menar att utvecklingsteamet måste få mer makt, ansvar och mandat att hitta lösningar som kunderna gillar och som stöttar affären. Utvecklarna har ofta bättre kunskap om hur lösningar fungerar, om de är lönsamma, om det överhuvudtaget är lönt att satsa på den och så vidare. Det handlar också om att beslutsfattande kommer närmare kunden. Samtidigt måste utvecklingsteamet få mer insyn i ekonomin för att kunna avgöra till exempel om en lösning de utvecklar inte har förutsättningar att bli lönsam i slutänden.

– Det här innebär stora förändringar i arbetssättet. Man måste ha rätt människor i gruppen och ge dem riktning och ramar. Sedan har de tillgången till kunderna och de har insyn i deras behov.

– Men för utvecklarna innebär det här också att de måste gå utanför sin egen specialitet och få en bredare syn än att bara arbeta utifrån en lista av saker som ska bockas av.

Arbeta innovativt

Att börja implementera EPT-konceptet kan också göra det lättare för både konsultbolag och utvecklingsbolag att behålla och locka till sig personal i kompetensbristens era, tror Martin Rosenqvist.

– Jag tror att det här kommer att bli en konkurrensfördel för företag när de söker personal. Vill en utvecklare arbeta på ett ställe där de bara betar av listor med olika funktionalitet eller vill de arbeta innovativt och visa vilka grymma problemlösare de är?

I fler och fler platsannonser dyker också termen EPT upp, tillägger Martin Rosenqvist och visar upp färska annonser från flera av de mest kända svenska techbolagen där termen ingår i arbetsbeskrivningen.

– Det visar att det här tänket börjar sprida sig nu. Det har haft stort genomslag i USA, nu börjar flera svenska storbolag anamma modellen.

Ser du det som din uppgift nu att sprida modellen bredare i Sverige?

– Jag märker redan att det här bubblar i Sverige. Det är redan etablerat i Silicon Valley, nu kommer det hit. Jag är helt säker på att det här kommer att öka och jag ser fram emot att vara en del av den resan.