I samband med att Jämtkraft skulle migrera sin verksamhet från befintliga system till Microsoft Dynamics 365 drog energiföretaget igång en upphandling. Uppdraget gick till Fujitsu, som inleder med ett implementationsprojekt i 14 månader. Efter det finns också möjlighet till förlängning i upp till fyra år. I Fujitsus uppdrag ingår även ett helhetsansvar för förvaltning och support.

På Jämtkraft, som jobbar med att producera förnybar energi, har man eftersträvat en gemensam plattform där data ska kunna delas och bearbetas på ett smidigt sätt. Med en mer datadriven organisation hoppas Jämtkraft också kunna utveckla sina erbjudanden och sitt arbete med förnyelsebara energikällor.

– Vi ser fram emot att förverkliga vår digitala vision med Fujitsus hjälp. Ett bolag med global expertis som tar den energibranschens moderniseringsbehov på allvar, säger Jämtkrafts cio Sandra de Brito.

– Jämtkraft är ett spännande företag som arbetar med förnybar energi och som sätter hållbarheten främst. Vi är stolta över att de väljer Fujitsu för att utveckla sin Microsoftmiljö, säger Viktoria Granqvist, vd Fujitsu Sverige.