Höga energipriser och inflation gör att priserna på it blir allt högre, och det gäller egentligen oavsett vilken produkt det handlar om. Här i Sverige har vi dessutom en extra effekt eftersom kronans värde mot dollarn har sjunkit med nästan 25 procent på drygt ett år.

Tidigare har molnet setts som ett bra sätt att effektivisera, men även som en möjlighet att spara pengar. Men så är det inte längre. Tvärtom så flaggas det nu för att priserna för molntjänster kommer explodera under nästa år.

Det gäller inte minst priset på publika molntjänster. När Canalys vd Steve Brazier nyligen pratade på Canalys Channel Forum i Barcelona inför återförsäljare och systemintegratörer så var budskapet att publika molntjänster kommer vara minst 30 procent dyrare under nästa år i Europa.

”Otroligt dyrt”

Redan när marknaden exploderade under pandemin, i och med att distansarbetet tog över, ökade priserna på publika molntjänster. Men den ökningen ser inte ut att ha någon självklar slutstation. Steve Brazier säger till The Register att det som redan är ”otroligt dyrt” snart kommer bli ännu dyrare i takt med att molnjättarna vill ha betalt för sina investeringar.

– Det här är förmodligen den största kapitalinsatsen som någonsin har ägt rum i en bransch och det sker kvartal efter kvartal, år efter år. Vi uppskattar att de totala investeringarna för våra sju största molnjättar i år kommer att uppgå till 140 miljarder dollar, säger han till The Register.

Det är framför allt de utmanande ekonomiska tiderna som driver fram en helt ny situation, där priset på såväl byggnader som it- och nätverksutrustning går upp. Dessutom ökar kostnaderna för att låna pengar dramatiskt över hela Europa. Bara i september räknar Canalys med en ökning för räntekostnaderna på 22 procent. Och utöver det har energipriserna nått nya rekordnivåer. Steve Brazier exemplifierar med datacenterbolag som har fått se fyra gånger så höga energikostnader.

– Det publika molnet är en enorm framgång, som inträffade i en tid när pengar var billigt. Men saker och ting håller på att förändras. Det här är ett stort skifte på marknaden och ni måste förbereda era kunder på en tydlig reaktion från molnjättarna, löd budskapet till den samlade branschen i Barcelona.

– Vi förväntar oss att priserna för det publika molnet kommer att öka med minst 30 procent år 2023 i Europa, vilket kommer orsaka en kraftig chock för många kunder som också försöker få ner sina kostnader.

Dyr dollar

Och den tuffa situation han målar upp kan alltså bli ännu värre i Sverige, eftersom i princip all handel baseras på dollar. För ett drygt år sedan, i slutet av september 2021, kostade en dollar 8,76 kronor. Idag ligger den på 10,92 kronor.

– Det spelar en stor roll och får en väldig påverkan på våra priser med en valuta som gått upp med ungefär 25 procent, och det oavsett om det gäller de stora molnbolagen eller om man ska köpa utrustning. Publika eller privata moln spelar ingen roll där, alla kommer få samma effekter, säger Tomas Wanselius, Sverige-vd på Advania, där man jobbar med både egna datacenter och publikt moln.

– Nästan alla våra kunder köper från någon av de stora. Vi har all servicedesk i Sverige och datacenter här också. Men vi erbjuder också Azure, AWS eller Google när kunden tycker att det passar.

Hur tacklar man att priserna skenar inför kunderna, vad säger ni till dem?

– Diskussionen måste tas, precis som för en hyresvärd eller för ett elbolag, och att priserna kommer behöva höjas när det är möjligt. Det blir katten på råttan, och råttan på repet.

Långa avtal

Eftersom Advanias avtal i regel skrivs på tre år så är det svårt att avgöra hur det ska slå mot en specifik kund.

– Det är precis som med elavtalet hemma. Hade du turen att binda ett bra elavtal i tid så har du det till nästa gång det är dags att förnya, säger Tomas Wanselius, och konstaterar att det är många som är ödmjuka inför den stundande situationen.

– Branschen har aldrig varit med om det här. Priserna har alltid gått ner i it-branschen, men nu kommer it-infrastruktur generellt att bli dyrare.

Efterfrågan på digitalisering och molntjänster väntas fortfarande vara god framöver. Men det blir också en speciell situation med en allmän tillbakagång i ekonomin samtidigt som de investeringar företagen behöver göra blir dyrare.

– Det kommer förmodligen bromsa in, samtidigt som det är recession i marknaden. Men med det sagt så är molnet det du tjänar pengar på också, konstaterar Tomas Wanselius.

Dialog med kunderna

Den här utmaningen gäckar just nu hela branschen. Tietioevrys Sverigechef Johan Torstensson, som också är vd på Tietoevry Connect, där konsultjättens molnaffär ligger, betonar också behovet av att ha en dialog med kunderna.

– Inflationen och energikrisen driver upp listpriserna både från mjukvaruleverantörer och leverantörer av offentliga moln. Vi rekommenderar därför våra kunder att använda flera molnmiljöer och att aldrig låsa fast sig vid en enda teknik. Vårt mål är att hjälpa våra kunder på deras molnresa genom att omvandla deras arbetsbelastning till rätt moln för rätt ändamål, säger han och riktar följande uppmaning till företagen.

– Det blir viktigare än någonsin att se över sin molnstrategi både ur ett ekonomiskt och säkerhetspolitiskt perspektiv.