HiQ:s uppdrag är att hjälpa Zenseact att hantera mjukvaran så att den ska kunna integreras i andra bilmodeller än vad som i dag är möjligt. Det handlar bland annat om förarassistanssystem, där målet är att uppnå en nollvision för kollisioner.

Ett viktigt steg på vägen dit är att mjukvaran Onepilot installeras i så många fordon som möjligt. Det HiQ-team som tagits in arbetar tvärfunktionellt över olika kompetensområden och regioner, och hanterar allt från installation av hårdvara, praktisk testning och felsökning till mjukvaruarkitektur, systemanalys och optimering.

– Jag brukar prata om teamet från HiQ som ett av våra bästa scenarier när det kommer till inköpta tjänster. Vi är väldigt nöjda med teamets prestation, allt fungerar smidigt, säger Mehrnush Ostad, avdelningschef på Zenseact.

– Framtiden är helt klart självkörande. Vi ser en snabb utveckling inom autnomous och på HiQ har vi bred erfarenhet inom självkörande fordon, såsom mjukvarulösningar för lastbilar, bussar, bilar och fordon för gruvindustrin. Med hjälp av mjukvaran utvecklar vi både säkrare och mer precisa fordon. Med ett proaktivt förhållningssätt och att alltid ligga steget före, är det inte ovanligt att en funktion utvecklas av vårt team redan innan den efterfrågas, säger HiQ:s vd Samuel Skott.