Att konsultbolagen hade ett riktigt kanonår 2021 har vi skrivit tidigare, och nu kan man se att det var ett år av tillväxt- och lönsamhetsrekord på flera håll. Återigen har företaget Cinode sammanställt konsultbolagens siffror i sin rapport Konsultkollen. Men den här gången är det inte bara de noterade bolagen, utan det handlar om drygt 250 svenska konsultbolag, med mer än 15 medarbetare.

Under 2021 var mediantillväxten för konsultbolagen 9,4 procent. Det är den högsta siffra som uppmätts i Konsultkollen, som Cinode har gjort sedan 2013. Och det är inte minst en rejäl skillnad mot hur det såg ut ett år tidigare. Pandemiåret 2020 var mediantillväxten endast 0,6 procent. Även medianmarginalen ökade, till 8,8 procent, från 7,8 procent året före.

– Under 2021 såg vi en fantastisk tillväxt och en efterfrågan som är större än utbudet av konsulter. Hög beläggning, prisökningar, uteblivna konferenser och fysiska möten samt effektivare digitala arbetssätt har gjort konsultbolagen lönsammare, säger Mattias Loxi, medgrundare av Cinode.

Bryter man ned de olika konsultbolagen i kategorierna it-, management- och teknikkonsulter så är det teknikkonsulterna som har vuxit mest, med i snitt 12,6 procent. Därefter hamnar it och management på ungefär samma nivå, 9,1 procent för it och 9 procent för management.

Management vinnaren

Lönsamhetsmässigt är det dock management som är den stora vinnaren 2021, med en genomsnittlig lönsamhet på 10,6 procent. På andra plats kommer it med 8,7 procent och därefter teknikkonsulterna, vars rörelsemarginal landar på 5,6 procent.

När det gäller förändringen av antal medarbetare så är det it-bolagen som vuxit mest i snitt, med 3,9 procent, medan teknik utökat personalstyrkan med 2,4 procent. Managementbolagens siffra ligger på plus minus noll.

Med 2021-resultaten i ryggen är det en stärkt konsultbransch som nu blickar framåt mot en marknad som knappast lär vara lika självklar. Men trots många tecken på en annalkande lågkonjunktur behöver nog inte konsultbranschen gräva ner sig än.

– 2021 var ett av de bästa it-åren på decennier. Hög tillväxt, höga marginaler och en mycket stark arbetsmarknad för it-konsulter. 2022 har präglats av en kommande recession, men it-investeringarna i hårdvara, programvara och it-tjänster kommer inte att vika i motsvarande grad, säger Martin Sundblad, analyschef på IDC utifrån bolagets prognoser.

– Räknat från 2021 års höga nivåer kommer recessionen att kännas framför allt inom några segment, men sammantaget fortsätter tillväxten. Det som framför allt viker 2022 och 2023 är pc och tablets, onsite server-hårdvara samt pc-kringutrustning. I viss mån gäller det även mobiltelefoner, som kommer att sjunka i antal sålda enheter, men ökar med ett par procent i totalt värde.

Sakta men säkert

Ett av de mest lönsamma bolagen 2021 var Xlent, med en rörelsemarginal på hela 28,2 procent. Även om 2021 var ett rekordår överlag säger vd Anders Franzén att det är svårt att lyfta fram några enstaka faktorer som påverkat resultatet, som även visar stark tillväxt på 10,8 procent.

– Lönsamheten är ingen happening utan det är snarare en långsiktig effekt av ett strategiskt gnetande. Vi har haft en strategi under tio års tid efter att vi ändrade grunderna, och sedan dess har vi sakta men säkert fått bättre effekt av våra strategier när vi fortsätter mata på och tror på det vi gör, säger han.

Vad fokuserar den nya strategin på?

– Vi är en it-konsult som satsar på den lokala marknaden, där det geografiska är viktigt. Det andra är att vi levererar spetskompetens inom en hel del områden såsom exempelvis arkitektur, integration och systemutveckling, och där är vi väldigt noga i vår rekrytering och har inte fokus på kvantitet, utan på kvalitet. Vi har dessutom en modell där vi är partnerägda, och det hjälper till med den långsiktiga stabiliteten.

Innovation till bolagen

Med de tuffa tider som väntar lär det knappast bli ett nytt rekordår i år för branschen. Men på frågan hur marknaden ser ut framöver så tror Anders Franzén att en del it-konsulter kommer fortsätta gå bra, och att det då även kommer finnas en fler inslag av managementkonsulting. Han tror att många kommer ha nytta av hur det var 2009.

– Framtiden talar för it-konsulten, som representant för digitaliseringstrenden, och det är vi som ger bolagen innovation, säger han och poängterar att digitaliseringstjänster är viktiga både om ett bolag vill skala upp eller bli mer effektivt.

– Det går bra både i en uppåtgående konjunktur, men kan även användas när det går nedåtgående trend. Vi går mot en ökad digitaliseringstrend i samhället och någon måste vara arkitekten bakom att det händer. Så jag tror absolut att it-konsulten har en viktig plats. Men det kräver att man har en stark ägare i botten och det är viktigt att ha en hög effektivitet när man går in i lågkonjunkturen. Det såg vi 2009, att det är svårare att klara det bra i en verksamhet som är underfinansierad. It-konsulten behöver röra sig mer mot innovation och management. Kravet på oss är att vi ska vara innovativa och ännu mer rådgivande än vi varit tidigare.

Och tittar man på konsultmarknaden i IDC:s prognoser så väntas den stå hyfsat stark trots sämre tider.

– Den kommer att vara ett par procentenheter lägre än vad IDC ursprungligen prognostiserade, men både it-tjänster och arbetsmarknad kommer fortsätta vara mycket starka, säger Martin Sundblad.

Svensk industri ligger efter

Om man ska se vilken del av konsultmarknaden som väntas vara mest efterfrågad framöver ser IDC en tydlig riktning mot management, med tydliga it-inslag, ett område där konkurrensen kommer att vara hård.

– Accenture har länge varit ledande inom verksamhetsnära it, det vill säga de områden där it och verksamhet ligger i samma program, som ERP-implementationer och större förändringsprojekt. Accenture har redan nu en lägre tillväxt än för några år sedan, och har fått tydlig konkurrens i verksamhetsnära it av PWC, Deloitte och EY, som är de som växt mest första halvåret 2022, säger Martin Sundblad och pekar på att det är där de största digitaliseringsbehoven finns hos företagen.

– Sverige har stora behov av verksamhetsnära it. Stora delar av svenska industrin ligger sent i den digitala transformationen, och har först nyligen börjat rensa upp i sin legacystruktur av gamla system och integrationer. Marknaden för ERP och produktionsnära system växer starkt både 2022 och 2023, med 10 respektive 8 procent, och driver it-tjänsterna för bolag som Accenture, PWC, Deloitte och EY. Likaså växer det som heter Application Modernization, det vill säga att reformera legacyapplikationer och processer för att bättre möta konkurrensen.