Som vi tidigare rapporterat har Visma sålt av sin stora konsultverksamhet. Nu är nästa del i renodlandet av koncernen klar.

Redan i mitten av september gick Visma ut med att man skulle avyttra de svenska och norska delarna av bolagets CIS-division till investmentbolaget Aars. Nu är den affären slutförd i och med att samtliga nödvändiga villkor är uppnådda, inklusive godkännande från konkurrensmyndigheter i Sverige och Norge.

Affären innebär att Aars köper svenska Visma Esscom och norska Visma Exso samt 50,1 procent av norska Value Retail Consulting.

Aars är sedan tidigare minoritetsägare i it-tjänstebolaget Infocare och köpet från Visma uppges vara en del av en långsiktig plan att skapa ”en stark nordisk it-leverantör med hög leveranskapacitet, ett brett spektrum av tjänster och lokal närvaro nära kunderna”.

– Infocare, Exso, Esscom och Value Retail Consulting har kompletterande produkter och tjänsteutbud och att samla dem under samma ägare ger oss möjlighet att kombinera det bästa av deras verksamheter, säger Runar Kvåle, som är investmentchef på Aars.

– Aars har uttryckt en tydlig ambition att stärka sin närvaro inom it och relaterade tjänster och jag är övertygad om att de kommer att var en bra ägare till vår CIS-verksamhet. För Visma innebär detta att vi ytterligare förstärker vår position som en ledande leverantör av verksamhetskritisk programvara i Europa, konstaterar Vismas koncernchef Merete Hverven.