Prevas har precis tecknat ett avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Koteko, som jobbar med avancerad processautomatisering i industrin. Koteko äger dessutom 80 procent av Koteko Installation, som jobbar med industriell installation och service. Prevas lyfter framför allt hur hela Koteko kan leverera helhetslösningar från idé till driftsatt anläggning.

Koteko sysselsätter idag 28 personer i Västerås, och hade en omsättning på 68 miljoner kronor 2021. Bolaget grundades 1994 och har framför allt en stark ställning inom de branscher som står inför en stor omställning, som exempelvis energi och stålbranschen.

– Koteko kompletterar Prevas befintliga verksamhet inom avancerad automation. Tillsammans blir vi en nordisk ledare inom avancerad industriell automation med kapacitet att stödja kunder från idé till en driftsatt lösning för både diskret tillverkning och processindustrin, säger Magnus Welén, regionchef på Prevas i Mälardalen.

– Att komma in som en nod i Prevas nätverk är inspirerande. Det känns väldigt bra att vi kan fortsätta vår resa att utveckla verksamheten och samtidigt befinna oss i en miljö där det finns nya möjligheter. Det är i mötet mellan våra medarbetare, kunder och partners som våra styrkor blir särskilt tydliga, säger Mattias Axner, vd på Koteko Installation.