Scandinova Systems, som säljer pulsmodulatorer och radiofrekvensenheter som används inom till exempel strålbehandling, forskning, lastskanning och väderradar, har tecknat ett nytt avtal med affärssystembolaget Infor.

Med hjälp av Infor Cloudsuite Industrial Enterprise siktar bolaget på att hålla ihop och standardisera sina drift- och tillverkningsprocesser. Infors produkt levereras via AWS moln och installeras av Infors partner Midport Scandinavia.

– Vår dagliga kamp är väldigt lik andra tillverkningsföretags. Med Midport och Infor strävar vi efter en standardiserad lösning. Flytten till ett nytt affärssystem utgör i hög grad en förändringsprocess och med Midport och Infor fick vi ett väl utvecklat och dokumenterat implementeringsprojekt redan i anbudsprocessen. Detta gav oss förtroende för Infor Cloudsuite som produkt och Midport som integrationsleverantör. Detta var den största skillnaden mellan andra system och leverantörer, säger Scandinovas it-chef Per Benkowski.

– Avtalet ger tyngd åt vår erfarenhet och expertis inom en projektcentrerad bransch, som tillsammans med Infors affärsystem i molnet erbjuder den branschspecifika funktionalitet som behövs för att förenkla och effektivisera verksamheten, i kombination med smidigheten och flexibiliteten för att stödja även de mest ambitiösa tillväxtplaner. Det här är en viktig affär för oss och för Infor, eftersom det bekräftar vår gemensamma strategi i Norden och särskilt i Sverige, säger Niels Mejer från Midport.