Enligt FBI har en grupp pro-ryska hackare utfört ett antal ddos-attacker mot amerikansk infrastruktur under den senaste månaden.

Attackerna sägs ha haft ”begränsad framgång”, med andra ord ska de inte ha orsakat några större skador.

Även om FBI inte nämner vilka hackare som ligger bakom attackerna rör det sig troligtvis om Killnet, en grupp som beskrivs som ”relativt osofistikerad” av Blackberrys säkerhetsexperter.

Killnet har sedan tidigare utfört en serie ddos-attacker mot måltavlor i Europa, däribland det litauiska energibolaget Ignitis.

I syfte att minimera effekterna av kommande ddos-attacker rekommenderas företag och organisationer att ta fram en handlingsplan för att snabbt komma tillbaka på banan igen.