En ny undersökning genomförd av forskare vid Max-Planck-Institut für Informatik i Tyskland visar på att coronapandemin förändrat hur systemadministratörer arbetar och att det på det stora hela blivit sämre.

I samband med pandemin ska systemadministratörer, enligt undersökningen, behövt hantera en unik press i form av att se till så alla arbetar ordentligt under nya förhållanden, samtidigt som administratören också måste anpassa sig på egen hand. Deras förmåga att hantera krisen ger också tydliga ringar på vattnet för övriga arbetare.

Enligt undersökningen ska systemadministratörer under början av pandemin i princip gjort vad som helst för att hålla igång arbetet och därefter försökt få till stabilitet. Något som bland annat innebar sämre säkerhetsarbete under pandemins början. Mängden mikroförvaltning och spontana integrationer ska också minskat och ersatts med osynkroniserad kommunikation och planerade möten. Enligt forskarna ska detta inte varit bra för vare sig systemadministratören eller deras arbetsgivare.

I undersökningen rekommenderar forskarna att arbetet kan förbättras genom att minimera formella arbetsstilar eftersom dessa främst innebär extra arbete för systemadministratören. Verktyg bör användas som låter systemadministratören göra sitt bästa samtidigt som behovet för formell koordinering av fjärrarbetet minskar. Systemadministratörer bör också ha nog med makt över sitt arbetet och sitt ansvarsområde för att själv kunna forma och applicera de arbetsprocesser som hjälper dem genomföra sina uppgifter.

Undersökningen ska baserats på intervjuer med 24 systemadministratörer från Europa, Norramerika, Indien och Ghana gällande deras arbete före, under och efter coronapandemin.

Läs också: 22 tuffa frågor på anställningsintervjun – och hur du svarar på dem