Den skatterabatt på el som funnits för att locka stora bolag att bygga datacenter i Sverige är snart borta.

Redan i september meddelade finansdepartementet att skatten bör slopas för att öka incitamenten för energieffektivisering. Det beskedet kom framför allt som ett svar på den skarpa kritiken från Riksrevisionen, som tydligt lyfte att skattesänkningen inte varit kopplad till några krav på bolagen att bidra till att utveckla energisystemen, varken genom att göra dem mer effektiva eller att låta andra aktörer använda spillvärmen.

När den nya regeringen lade fram sin budget så var budskapet detsamma, skatterabatten ska tas bort. Åtgärden väntas enligt budgetpropositionen öka skatteintäkterna med 280 miljoner kronor per år.

Som vi skrev nyligen finns det många faktorer som pekar på att vi kommer få se väsentligt högre priser på molntjänster under nästa år. Att molnjättarnas svenska elräkningar också kommer öka lär knappast mildra den ökningen.

Även om det efter beskedet i september var ganska väntat att skatterabatten skulle plockas bort så är det inget välkommet besked. Frida Orring, samhällspolitisk chef på Microsoft, säger att bolaget varit tydligt med sin åsikt hela tiden.

– Vi har skrivit ett remissvar. Vi tycker att det är feltänkt. Det här är inte bra för den digitala utvecklingen av Sverige, och det är fel sätt att se till energieffektivisering, men vi har stor förståelse för att det här är en svår situation, säger hon.

Elrabatt ingen avgörande faktor

Microsoft har idag tre svenska datacenter, och i somras meddelade man att det snart ska bli fyra.

Hur viktig har elrabatten varit för er?

– Vi har ett antal faktorer, ungefär 30 olika, som avgör var vi etablerar oss. Det är en av faktorerna men den är inte avgörande.

Vad kommer slopandet av den innebära för er?

– Vi får analysera det närmare. Rent konkret så blir det en skillnad finansiellt, där vi får en ökad kostnad för våra datacenter. Men hur det påverkar på sikt får vi räkna på.

Och på Microsoft är man tydliga med att det är fel orsak till att skatterabatten plockas bort.

Frida Orring
Frida Orring.

– Det som påverkar vår energiförbrukning är hur många kunder som använder vårt datacenter. Syftet med att ta bort rabatten är att ge incitament till energieffektivisering. Tyvärr är vi så energieffektiva som man kan vara, så i den delen kommer det inte ha den effekt som avsetts, konstaterar Frida Orring.

Ungefär hur mycket dyrare elkostnader kommer ni att få?

– Jag vågar inte uttala mig om det. Vi expanderar fortfarande och det är kopplat till kundflödet. Det är en rörlig materia så det är svårt att sätta en siffra på det.

Men att skattelättnaden tas bort borde innebära att molnpriserna kommer öka ytterligare?

– Vi har fasta prislistor för tjänsterna i våra datacenter. På sikt kan prognoserna ändras men i dagsläget är det inget som kommer påverka våra kunder.

Men de ökade kostnaderna måste ju hämtas hem någonstans. Hur ofta ändrar ni era priser?

– Prislistorna justeras några gånger per år och det baseras på flera faktorer.

Så kunderna kan vänta sig ökade kostnader? När är nästa gång ni justerar?

– Det är svårt att säga. På längre sikt kan det ske. Jag tror att de flesta datacenteraktörer är så pass drivna av energieffektivisering, och för vår del kan vi inte effektivisera mer än vi gör för att minska kostnaderna. Däremot investerar vi i forskning för att fortsätta utvecklingen inom energiförbrukningen.

Inget byggbeslut från Google

Hos de andra två molnjättarna, AWS och Google, är det svårare att få svar på hur de ser på prisutvecklingen framöver. Båda har valt att svara via mejl.

En intressant fråga är hur slopandet av elrabatten påverkar Google, som ännu inte har byggt något datacenter på svensk mark, trots att man köpt mark i Horndal utanför Avesta. Nyligen basunerade Google Cloud ut att det som kallas molnregion ska öppnas i Sverige. Det har dock inte heller skett än.

– Vi har för närvarande inget operativt datacenter i Sverige och har inte fattat något beslut kring huruvida vi ska bygga på marken som köpts i Avesta. Vi kommer att titta på budgetförslaget som presenterats, men har ingenting mer att dela i dagsläget, lyder svaret från Google.

AWS var först ut av de tre största molnleverantörerna att etablera sig i Sverige. Sedan slutet av 2018 har bolagets tre svenska datacenter i Eskilstuna, Katrineholm och Västerås varit igång. Och ända sedan dess har bolaget kunnat nyttja statens elrabatt.

Oklart om prishöjning på AWS

Nu väntar alltså högre elräkningar framöver. Frågan är om molnpriserna därmed också kommer öka, och isåfall blir det än mer än vad som redan förväntas. Den frågan besvaras så här av en talesperson från AWS:

– Vår prisfilosofi handlar om att vi arbetar outtröttligt med att kapa kostnader från vår egen kostnadsstruktur och att överföra dessa besparingar och effektiviseringar i form av lägre priser till våra kunder. Vi spekulerar inte i framtida prissättning.

Hur påverkar det här era planer framöver i Sverige?

– Orsaken till att AWS har investerat i Sverige och Norden har aldrig varit några skatterabatter. Vi investerar här för att vi ser en stor potential i landet och regionen. Vi har en stor och växande kundbas, med tiotusentals kunder över hela Norden. Vår lokala AWS-region med datacenter i Mälardalen stödjer idag verksamhet och tillväxt hos lokala kunder och organisationer av alla storlekar, och den bidrar till att skapa ett blomstrande ekosystem av startup-företag, såväl i storstäder som i glesbygd, som bygger sin verksamhet på AWS. Vår etablering och våra investeringar i Sverige och i Norden är långsiktiga och vi är här för att stanna.