Operatören Globalconnect har bestämt att man ska harmonisera sina varumärken oavsett om det handlar om företagskunder eller privatkunder. Det innebär också att IP-Only, som varit det svenska varumärket på privatmarknaden för fiber till hushåll, också byter namn.

Från och med 19 januari, det vill säga tre år efter sammanslagningen, kommer verksamheten istället gå under namnet Globalconnect Privat. Enligt Globalconnect är det bara ett namnbyte, och man påpekar att ambitionsnivån att fortsätta bygga fiber och koppla upp Sverige kvarstår.

– Jag ser det som en otrolig styrka att vi från och med nästa år kommer att verka under ett gemensamt varumärke för våra företagskunder och våra privatkunder. Det blir också tydligare att vi är en aktör som både bygger, förvaltar och levererar fiber till alla delar i samhället. Sedan sammanslagningen av IP-Only och GlobalConnect, har vi varit ett bolag, därför känns det helt naturligt att vi nu tar nästa steg och även slår samman våra varumärken, säger Fredrik Borg, affärsområdeschef för B2C på Globalconnect.

Samma sak kommer ske i koncernens andra länder, där Homenet i Norge och Tyskland samt Onefiber i Danmark och Finland också byter namn till Globalconnect.

– Att ha ett starkt och relevant varumärke har aldrig varit så viktigt som idag. Speciellt i vår bransch, där ditt varumärke bara är så starkt som din kunds uppfattning om det. För att koncentrera våra ansträngningar och öka effekten av våra varumärkesbyggande initiativ på var och en av våra marknader har vi därför beslutat att skapa en enhetlig varumärkesarkitektur i hela koncernen, säger koncernens marknadschef Kamran Alemdar.