Beslutsstöd är ett av de områden Exsitec rustat sig inom vid tidigare förvärv. Nu följer man upp det genom att köpa samtliga aktier i Vimur.

Malmöbolaget har tio anställda som jobbar med Qlik och Power BI, och har i dagsläget runt 45 kunder. Köpet ska framför allt stärka Exsitec i södra Sverige.

– Exsitec har länge jobbat med beslutsstöd men inte haft någon lokal beslutsstödsnärvaro i Skåne. Genom samgåendet med Vimur kommer vi ha bättre möjligheter att attrahera kunder i den regionen samtidigt som det öppnar upp för oss att attrahera ny kompetens till beslutsstödsverksamheten där, säger Anders Uddenberg, som är Exsitecs affärsområdeschef på Insikt.