Enligt Githubs nya rapport Octoverse, som nyhetssajten Venturebeat uppmärksammar använder 90 procent av företagen öppen källkod på ett eller annat sätt. Vidare använder 97 procent av alla applikationer öppen källkod.

Github självt hade under 2022 413 miljoner open source-bidrag och 94 miljoner utvecklare återfinns på plattformen.

– Öppen källkod är grunden för 99 procent av världens mjukvara, säger Martin Woodward, ansvarig för utvecklarrelationer på Github.

– Det finns ett antal fördelar med öppen källkod, från att tillhandahålla en miljö för att arbeta snabbt och flexibelt till att möjliggöra samarbete mellan utvecklare runt om i världen. Ingen enskild person eller grupp kan åstadkomma de framsteg som vi kan göra tillsammans.

Rapporten Octoverse 2022, som belyser en mängd statistik, insikter och trender inom öppen källkod-gemenskapen hittas här.