Redan när Sopra Steria och den norska designbyrån EGGS Design presenterade sitt samarbete för ett år sedan fanns en ambition att ta verksamheten till Sverige på allvar. Och nu är det dags, meddelar Sopra Steria.

Byråns verksamhet består främst av att hjälpa företag att designa nya affärsmodeller, produkter och tjänster. Tillsammans med de tjänster som Sopra Steria redan säljer hoppas bolaget nu kunna få ett helhetserbjudande.

– Tillsammans har vi nu ett komplett erbjudande från innovation och utformning till tekniska implementerade lösningar. Vi har kapaciteten att hjälpa Sveriges företag att gå från en strategisk vision om hållbarhet till en reell och lönsam slutprodukt, säger Sopra Sterias Sverige-vd Anders Burestig.

EGGS Design har varit med och drivit projekt kring digitalisering, automatisering och det gröna skiftet för många stora kunder. ABB, Alfa Laval, Kongsberg, Rolls Royce Marine, Equinor, Cognite och Maersk är några exempel.

– Efter tio år i Norge och fem i Danmark ser vi fram emot att starta upp på den svenska marknaden. Vårt mål är att hjälpa kunder framtidssäkra sina affärer och skapa hållbara, värdeskapande erbjudanden. Att ha en solid partner som Sopra Steria i detta är vi väldigt glada för, säger EGGS Designs vd Ulla Sommerfelt, som ser stora möjligheter i Sverige.

– Sverige har en av de starkaste innovativa scenerna i världen med en fantastisk grogrund för innovation för både startups och etablerade verksamheter. Inte minst inom energi- och hälsosektorn där vi har lång erfarenhet.