Advania vann Botkyrka kommuns upphandling av nät som tjänst och har nu tecknat ett nytt avtal på fyra år, med möjlighet att förlänga i upp till sju år. Det handlar om att kommunen ska outsourca hela sitt nätverk med ett uttalat mål att säkerställa en hög kvalitet för kommunens olika verksamheter.

Fram tills nu har Botkyrka kommun själva ansvarat för nätverksdriften. Totalt handlar det om 180 olika geografiska platser som nu ska kopplas upp av Advania. Utöver den centrala nätverksinfrastrukturen har kommunen idag omkring 1 000 switchar, 130 routers och 2 000 accesspunkter som idag är fördelade på kommunens lokaler, skolor och kontor.

– Nätverket är en digital grundkomponent. En absolut förutsättning för vårt digitala välfärdserbjudande till alla som bor och verkar i Botkyrka kommun samtidigt som det är avgörande viktigt för vår inre verksamhet. Allt eftersom vi förädlar vårt välfärdserbjudande och utvecklar våra inre arbetssätt så ökar behovet av en robust och flexibel nätverkstjänst, därför valde vi att genomföra den här upphandlingen, säger Botkyrka kommuns cdo Tommy Säll.

Han betonar också vikten av nätverket för att kommunen ska fungera framöver, och att det därför var avgörande att hitta en leverantör som är långsiktig och flexibel.

– Vårt nätverk, som det ser ut i nuläget, är i grunden konstruerat för andra behov än de vi har idag och de vi kan se framåt. Vi har ett tilltagande fokus på verksamhetsflöden som bygger på till exempel självservice, IoT, AI, automation och geografiskt oberoende, det summerar till en annan behovsbild än för bara några år sedan. Det samma gäller säkerhet och digitalt förtroende när allt mer information hanteras digitalt som en naturlig del i vår dagliga välfärdsleverans, säger Tommy Säll.

Advanias Sverige-vd Tomas Wanselius säger att avtalet är spännande och att han ser fram emot att vara med och bidra till Botkyrkas digitala transformation.

– Det är fantastiskt att vi har en gemensam vision med Botkyrka kommun redan från start. Nätverket ska stödja verksamheten och vara en möjliggörare för verksamhetsnytta och innovation, säger han.