Häromdagen släpptes 2023 Hackerrank Developer Skills Report, en rapport som i detalj redogör för vilka egenskaper och kunskaper som utvecklare bör ha för att vara eftertraktade på arbetsmarknaden.

När det kommer till programmeringsspråk ligger kunskaper i Java, Python, SQL, C++ och Javascript i topp, därefter följer i tur och ordning Bash, C#, Go, Typescript och R.

Språken som ökar mest jämfört med förra årets rapport är Typescript och Go, samtidigt faller efterfrågan på Swift och Ruby.

I övrigt råder det bland annat hög efterfrågan på personer med kunskap om maskininlärning, samt containerlösningar som Docker och Kubernetes.

Det bör förstås påpekas att rapporten i första hand utgår från hur det ser ut i USA, så det kan se lite annorlunda ut i vår del av världen.