Det blir allt svårare för företag och organisationer att hitta duktiga programmerare, något som gjort att intresset för alternativa lösningar som low code och no code har ökat.

Enligt en ny enkät från Capterra med titeln Low-Code/No-Code Project Management Survey har 219 av de 319 projektansvariga använt sig av low code eller no code, något som motsvarar 69 procent av de svarande.

Ytterligare 15 procent svarar att de funderar på att använda sig av low code eller no code någon gång i framtiden.

Vidare kan nämnas att en klar majoritet av de svarande säger att de sparar tid och pengar på att använda sig av verktyg för low code och no code. Rent konkret handlar det om en insparad arbetsvecka och 10 000 dollar på vissa av projekten.

Vill du veta mer om rapporten i fråga kan du göra det på Capterras webbplats.