Distansarbete har blivit en självklarhet för it-akademiker visar en ny rapport från fackförbundet Akavia.

89 procent uppger att de tycker det är mycket eller ganska viktigt att ha möjligheten att kunna arbeta helt eller delvis på distans. Om man frågar enbart kvinnorna går det upp till 93 procent.

De flesta har också möjlighet att påverka varifrån de arbetar. 41 procent kan helt bestämma om de jobbar hemifrån eller på kontoret och lika många, 41 procent, har några bestämda dagar då de ska vara på kontoret men är fria att välja själva i övrigt.

Möjligheten till distansarbete påverkar också vilka arbetsgivare man kan tänka sig att arbeta hos. 55 procent uppger att det är ”mycket troligt” att de inte skulle söka ett jobb där den möjligheten saknades och ytterligare 27 procent uppger att det är ”ganska troligt” att de skulle låta bli att söka.