Upphandlande myndigheter bör kunna använda sig av ett system där leverantörer betygsätts utifrån tidigare prestationer innan de tilldelas kontrakt. De här betygen skulle sedan ställas mot pris och andra kvalitativa egenskaper hos leverantören.

Det säger Sofia Lundberg, professor i nationalekonomi och expert på offentliga upphandlingar, när Computer Sweden talar med henne i samband med ett seminarium som anordnades av SNS i veckan.

– Det handlar om att införa ett ratingsystem, motsvarande de som finns när du bokar ett hotell eller en restaurang. Där kan du följa vad andra kunder har tyckt om upplevelsen. Hur var servicen? Var det trevligt och rent? Hur var utsikten?

Ett sådant system för upphandlingar av digitala system skulle gynna kvaliteten i leveransen och minska missnöjet. Beställarna behöver komma åt den där informationen och de lite mer ”mjuka frågorna” som är svåra att fånga med mätbara dimensioner, säger hon.

– Om man inte använder sig av den typen av erfarenheter som andra haft av en leverantör så slänger man bort information.

Svårare att fuska

Dessutom, fortsätter Sofia Lundberg, skapas en ”problematisk incitamentkultur” om kunderna saknar ett system där de kan betygsätta sina leverantörer. 

– Om leverantörer belönas för att de till exempel levererar bättre och snabbare, då skapas incitament för dem att arbeta mer med kvalitet. Det skulle också göra det mindre intressant att ”fuska” med kvaliteten.

Sofia Lundberg betonar att det skulle handla om ett enda och offentligt ägt system, fritt från kommersiella intressen, för att det ska gå att lita på att det är neutralt. Hon pekar på nationalekonomisk forskning som visar att ”ryktesmekanismer och lojalitet är det kanske bästa instrumentet för att hantera icke verifierbar kvalitet”. Studier visar att om det vore möjligt att använda sig av ett sådant system skulle effektiviteten i offentlig upphandling öka, säger hon.

Som det är i dag använder sig upphandlarna av referenser, men det är inte tillräckligt, anser Sofia Lundberg.

– Du får en större datamängd med ett ratingsystem. Med en större datamängd kan du sedan bygga en mer nyanserad bild av en leverantör än om du bara frågar tre referenser om vad de tycker.

Leverantörer positiva

Det här förslaget lades egentligen fram redan i början av året, i en utredning som Sofia Lundberg ledde och som resulterade i ”Konjunkturrådets rapport 2022: Offentlig upphandling” och till Computer Sweden säger hon att responsen sedan dess varit övervägande positiv.

– Särskilt från leverantörerna, faktiskt. Om man är en seriös leverantör som månar om att kvalitet värderas, så tycker man nog att det här är ett intressant system.

Kritiken som har riktats mot förslaget har handlat om ifall nya leverantörer, som ännu inte hunnit skaffa sig ett rykte på marknaden, skulle missgynnas i en upphandling. Men det finns sätt att kringgå det problemet, menar Sofia Lundberg.

– Man kan till exempel tänka sig ett system där nya leverantörer tilldelas ett ingångsbetyg som motsvarar genomsnittet.

Poltikerna tysta än så länge

Förslaget om ett ratingsystem i offentlig upphandling är inte specifikt riktat mot digitala system, utan generellt. Därför bör också enskilda branscher utforma detaljerna i systemet och exakt vilka parametrar som skulle bedömas. Vem riktar sig då förslaget till och vem är det som ska driva igenom ett sådant här system?

– Det riktar sig till både praktiker och beslutsfattare. Jag tror att det vore rimligt om det är stora aktörer på upphandlarsidan som initierar det, till exempel SKR, Konkurrensverket eller Upphandlingsmyndigheten.

Det handlar också om att näringsdepartementet nappar på idén, säger Sofia Lundberg, men någon respons från den högsta beslutsfattande nivån har författarna till Konjunkturrådsrapporten inte fått än.