De stigande havsnivåerna riskerar att på sikt översvämma det lilla öriket Tuvalu mellan Hawaii och Australien och därför planerar landet att överleva i virtuell version i metaversum, rapporterar Zdnet.

I ett tal vid det pågående klimatmötet COP27 talade utrikesministern Simon Kofe via video.

– Vårt land, vårt hav och vår kultur är vårt folks mest värdefulla tillgångar, och för att skydda dem från skada, oavsett vad som händer i den fysiska världen, kommer vi att flytta dem till molnet.

Han säger att övergången till metaversum är det ”värsta tänkbara scenariot” men att det kan bli konsekvensen av den globala oförmågan att agera.

Övergången till metaversum skulle enligt Simon Kofe bevara Tuvalus suveränitet – trots att det inte handlar om ett fysiskt land utan ett virtuellt. Kulturen, språket, sedvänjorna kan hållas vid liv och även fysiska landmärken som kyrkor och monument kan bevaras.