Det fanns en tid för inte riktigt lika längesedan som det känns som, när man var på jobbet fem dagar i veckan. Det som då var det helt normala har ritats om radikalt under och efter pandemin. Men hur den normala modellen kommer att se ut framöver är fortfarande på väg att växa fram. Och vad som är bäst beror som vanligt på vem du frågar.

I en ny avhandling som lagts fram vid Högskolan i Gävle framkommer det dock tydligt att chefer och anställda inte alltid har samma syn på distansarbete.

Linda Widar, som forskar om distansarbete och hälsa, har genomfört två kvalitativa intervjustudier, en med chefer, och en med medarbetare och hon har sett att det finns skillnader i de båda gruppernas upplevelser av distansarbete.

Medan medarbetarna i regel är mer positiva till flexibiliteten och den effektivitet man kan få med distansarbete när man kan jobba lugnt och ostört, så ser cheferna en hel del utmaningar. Det cheferna framför allt lyfter i intervjuerna är att det är svårt i att få insyn i den psykosociala arbetsmiljön när organisationen jobbar på distans.

– Tydligt var att chefer kände begränsningar och svårigheter när det kom till exempelvis arbetsmiljöarbete med medarbetare som arbetar på distans, och då får de också svårt att hitta en bra väg att stötta medarbetarna, säger Linda Widar.

Linda Widar forskar om distansarbete och hälsa.
Foto: Anna Sällberg/Högskolan i GävleLinda Widar forskar om distansarbete och hälsa.

Från chefernas svar framkommer att det blev extra tydligt under pandemin. Även om det fanns medarbetare som mådde dåligt och kände sig isolerade var det svårt för cheferna att veta vad man kan fråga om.

– De kände osäkerhet om de ens hade rätt att ställa frågor som ”Hur har du det där hemma”, ”hur mår du” och ”finns det problem i arbetsmiljön hemma”. Och då blev det svårt att hitta en bra väg att kunna ge stöttning på distans, säger hon.

Måste erbjuda flexibilitet

Intervjuerna i avhandlingen är gjorda bland folk som jobbar i den akademiska världen. Men utmaningarna med att ha koll på den psykosociala arbetsmiljön som cheferna står inför är bekant även i den svenska it-branschen. Men de chefer vi pratat med är väldigt tydliga med att man trots det inte vill komma med några hårda regler om att medarbetarna måste vara på jobbet.

– Idag måste man kunna erbjuda flexibiliteten att kunna jobba på distans för att vara en attraktiv arbetsgivare, säger Peter Hellgren, vd på konsultbolaget Consid.

Och det verkar han ha rätt i. En undersökning som gjorts bland it-akademiker av fackförbundet Akavia visar att en väldigt stor majoritet uppger att de inte skulle söka ett jobb där man inte har möjlighet att jobba på distans. Men han håller med om att det finns utmaningar i att se att alla mår bra vid distansarbete.

– Vi har en stor hr-avdelning och gör mycket mätningar av hur personalen mår. Det är klart att det är lättare att upptäcka saker när man ses på riktigt. Då är det lättare att märka om det inte funkar och att veta om folk mår psykiskt bra, säger Peter Hellgren men betonar att det finns stora vinningar med ett flexiblare arbetssätt också.

– En viktig del är att man får familjelivet att gå ihop med arbetet. Får man det att fungera så brukar det vara väldigt bra.

Utmaning skapa företagskultur

Vismas strategichef Carola Lissel har också stött på den utmaningen under de senaste två åren.

– På distans kan man inte se alla psykiskt. Det klarar man inte riktigt, så det finns absolut risk för psykisk ohälsa, säger hon och konstaterar att det har märkts på på flera håll i samhället.

– Man såg att många ledare mådde dåligt av det under pandemin. Det är framför allt svårt att se dem som bor ensamma.

Carola Lissel var inte heller helt övertygad i början om hur det skulle gå. Och hon ser fortfarande utmaningar med till exempel onboarding av nya medarbetare och att skapa kultur och kunskapsöverföring. Men i dagsläget ser hon ingen anledning till att man måste vara på jobbet fem dagar i veckan.

– Nej det tycker jag inte längre. Jag uppskattar var vi har hamnat nu med work life balance. Nu ses vi när det behövs och allt kan göras enklare. Och när vi ses ska det vara för de riktiga grejerna. Det finns ingen anledning att behöva åka in till jobbet och sitta i ett hörn med brusreducerande lurar för att man ska kunna koncentrera sig.

Hon säger också att distansarbetet ställer höga krav på medarbetarna också, och kan ibland tycka att möjligheten att jobba hemma tas lite väl för given.

– Det måste vara i lagom dos. Är din första fråga på en anställningsintervju om man kan jobba hemifrån så kan du jobba någon annanstans. På vilket sätt kan jag bidra när jag är på kontoret? Det tycker jag känns som en bättre fråga.

Geografin spelar in

Vismakoncernen består av många olika bolag, som alla har sina egna regler.

– Det går åt alla möjliga håll. Vissa drar ner på kontorsytor och skapar collaborationavdelningar, säger Carola Lissel, som dock har sett en tydlig trend och den har mycket med pendlingsavstånd att göra.

– De som sitter utanför storstäderna är oftare på jobbet och har oftast hårdare krav på att man ska komma in. Jag skulle säga att jobba väldigt lite på kontoret verkligen har blivit en storstadsgrej.

Samma trend har man sett på Consid, som har kontor på ungefär 40 platser i Sverige.

– Vi ligger ofta nära arbetstagarna. Och är det inga långa pendlingsavstånd så blir det en ganska liten tröskel för att vara med på aktiviteter, säger Peter Hellgren.

Han säger också att den geografiskt utspridda verksamheten med ett decentraliserat ledarskap har underlättat att anpassa sig till det nya arbetslivet.

– Med 40 kontor så har varit tvungna att jobba över kontorsgränserna utan att ha någon särskild plats att ses, så det är ett arbetssätt vi tillämpat under en längre tid.

Några regler om antal dagar på kontoret har man inte, men även på Consid betonar man vikten av att ses med jämna mellanrum.

– Generellt sett är det lättare att bygga kultur när man träffas och vi försöker skapa attraktivitet på kontoren så att medarbetarna ska vilja vara där.