Snart kan skottsekundens dagar vara över, rapporterar Engadget.

Extrasekunden som läggs till vår officiella tid har länge varit en huvudvärk för programmerare och ställt till problem på internet. Bland annat kraschade Reddit och flygbokningssystemet Amadeus 2012 i samband med att en skottsekund petats in i tiden och en del av Cloduflares dns-tjänster påverkades 2016.

Sedan 1972 har 27 extra sekunder lagts till vår officiella tid – coordinated universal time UTC – för att korrigera skillnader som uppstår mellan atomtid och observerad soltid.

Det handlar om millisekunder som ackumuleras och om det inte korrigeras så börjar den tid som används avlägsna sig från den astronomiska tiden som är kopplad till jordens rotation. I slutänden skulle det innebära att den tid som solen står rakt upp på himmelen inte längre är i närheten av klockan 12 på dagen.

Ändå är det nu åt det hållet som man väljer att gå. Vid Allmänna konferensen om mått och vikt, som är meterkonventionens högsta beslutande organ, beslutade i förra veckan regeringsföreträdare från hela världen att skottsekunden ska slopas senast 2035. Men för att inte tiden ska bli helt ur led så gäller beslutet de närmaste 100 åren så man får tid på sig att reda ut problematiken på ett bättre sätt.

USA, Kanada och Frankrike drev på förra veckans beslut om att slopa skottsekunden före 2035 medan Ryssland röstade emot – det handlar framför allt om att det ryska globala positioneringssystemet Glonass innehåller en justering för extrasekunden medan gps-systemet som drivs av USA inte gör det.

Ännu är dock inte frågan helt avgjord. Nästa år ska också den Internationella teleunionen säga sitt om saken.

Läs också: Sekunden som kan skaka it-system – ”beror på lata programmerare”