Google Cloud har nu identifierat att det finns 34 olika crackade versioner av verktyget Cobalt Strike, rapporterar The Hacker News.

Cobalt Strike är utvecklat av Fortra och används för att simulera attackscenarion för att testa en organisations cybersäkerhet.

Crackade versioner av verktyget används däremot ofta som hackarverktyg för att genomföra cyberattacker och röra sig genom ett offers nätverk efter ett intrång. Initiativ har därför startats, som GTCI:s YARA, för att identifiera vilka som är de skadliga versionerna av Cobalt Strike.

Läs också: Hive Ransomware har utpress över 1300 företag världen över